Ansio­lentäjän lupakirja CPL(A)

Ansiolentäjän lupakirja (Commercial Pilot License CPL) oikeuttaa ilmailuun ansiotarkoituksessa. Lupakirjan (CPL) haltija voi kuljettaa matkustajia tai rahtia maksua vastaan ja toimia päällikkönä sellaisissa ilma-aluksissa, joihin lentokäsikirjan mukaan vaaditaan vain yksi ohjaaja. Usean ohjaajan ilma-aluksissa ansiolentäjän lupakirjan haltija voi toimia perämiehenä. Ansiolentäjän lupakirjan koulutuskokonaisuuden opiskeluaika on 18 kk.

Pääsy­vaatimukset

Ansiolentäjän lupakirjaan tähtäävään koulutukseen ei voi osallistua ilman aiempaa pohjakokemusta. Pääsyvaatimuksena on PPL(A) yksityislentäjän lupakirja ja riittävä määrä kokemusta. Jos opiskelijalla on jo suoritettuna lentolupakirjoja, arvioimme mahdollisen hyvityksen tapauskohtaisesti.

 

Alk.

Ilmoittaudu koulutukseen tai kysy lisätietoja