Lennonopettajakelpuutus FI(A)

Lennonopettajakelpuutuksen haltijalla on oikeus antaa lennonopetustaPPL(A) yksityislentäjän lupakirjaa sekä yksimoottoristen lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutuksia sekä yölentokelpuutusta varten. Opettajakokemuksen karttuessa ja lisäkoulutuksella voi saada oikeuden opettaa myös muita lupakirjoja ja kelpuutuksia. Lennonopettajakurssin päämääränä on antaa lennonopettajaoppilaalle riittävä koulutus teoria- ja lennonopetuksen antamiseen niin, että hän kykenee antamaan opetusta yksityis- ja ansiolentäjän lupakirjaa, yksimoottorisen lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutusta ja mahdollista yölentokelpuutusta varten.

 

Koulutuksen tavoitteet

 

FI(A)-kelpuutuksen myöntämiseksi lennonopettajaoppilaan taitotason on oltava riittävä lento-oppilaan kouluttamiseen yksityislentäjän lupakirjaan vaadittavalle tasolle. Tämän saavuttamiseksi:

1. Lennonopettajaoppilaan tekniset tiedot päivitetään ja tuodaan ajan tasalle;
2. Lennonopettajaoppilas koulutetaan opettamaan sekä teoriaoppitunneilla että lentoharjoituksissa;
3. Varmistetaan, että lennonopettajaoppilaan oma lentotaito on riittävän korkealla tasolla;
4. Lennonopettajaoppilaalle opetetaan opettamisen perusperiaatteet ja niiden soveltaminen PPL-tasolla.

 

Erityistä huomiota kiinnitetään erilaisiin inhimillisiin tekijöihin opetustilanteissa lentokoneessa ja luokkaympäristössä. Kurssilla painotetaan myös opettajan asemaa roolimallina ja omien asenteiden ja käytöstapojen vaikutusta lentoturvallisuuteen.

Pääsyvaatimukset

 

Opettajakelpuutuksen hakijan on oltava vähintään 18-vuotias. Viimeistään lennonopettajakelpuutusta haettaessa:

1. Hakijalla on oltava vähintään luokan 2 lääketieteellinen kelpuutus ja kielitaitotaso LP FIN tai LP ENG 4-6;

2. Hakijalla on oltava vähintään ansiolentäjän lupakirja CPL(A) tai, jos hakijalla on yksityislentäjän lupakirja PPL(A), vähintään 200 tunnin lentokokemus, josta vähintään 150 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;

3. Hakijan on oltava täyttänyt ansiolentäjän teoriakoulutusvaatimukset, paitsi jos kyseessä on FI(A)-kelpuutuksella ainoastaan LAPL(A)-lupakirjaa varten annettava opetus;

4. Hakijan on oltava lentänyt yksimoottorisilla mäntämoottorilentokoneilla vähintään 30 tuntia, joista vähintään viisi tuntia niiden kuuden kuukauden kuluessa, jotka edeltävät arviointilentoa;

5. Hakijan on oltava saanut vähintään 10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta enintään viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT:llä tai lentosimulaattorilla;

6. Hakijalla on oltava vähintään 20 tunnin matkalentokokemus ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien vähintään 540 kilometrin (300 nm) pituinen lento, jonka aikana on tehty lasku pysähtymiseen asti kahdelle eri lentopaikalle; ja

7. Hakijan on oltava läpäissyt erityinen arviointilento kurssille hyväksymistä varten enintään 6 kuukautta ennen kurssin alkua. Arviointilennon tarkoituksena on selvittää, ovatko hakijan taidot riittävät kurssin suorittamiseen. Arviointilennon suorittaa lennonopettajakouluttajamme.

  

Teoriakurssi

 

Teoriakurssi käsittää 125 oppituntia (60 min/tunti) koostuen seuraavista aiheista:

1. Oppimisprosessi
2. Opettamisprosessi
3. Koulutuksen periaatteet
4. Opetusmenetelmät
5. Oppilaan arvostelu ja kokeet
6. Koulutusohjelman kehittäminen
7. Ihmisen suorituskyky ja rajoituksen lennonopetuksen kannalta
8. Lentokoneen järjestelmävikojen ja – häiriöiden simulointiin lennon aikana liittyvät vaarat
9. Koulutuksen hallinto

 

Kurssin läsnäolovaatimus on 100%. Kurssi kestää vähintään 4 viikkoa ja se on suoritettava kokonaisuudessaan vuoden kuluessa aloittamispäivämäärästä.

 

Lentokoulutus

 

Lennonopettajakurssilla lentokoulutus painottuu PPL(A)-kurssilla suoritettavien lentoharjoitusten opettamiseen ja briiffaamiseen. Vähimmäislentoaika on 30 tuntia. Koulutuksen aikana lennonopettajaoppilas istuu sillä paikalla, jolla lennonopettaja normaalisti istuu. Hyväksytyn kurssin päätteeksi lennonopettajaoppilas suorittaa lentokokeen Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin tarkastuslentäjälle.

 

Lennonopettajakelpuutuksen rajoittaminen

 

1. Kelpuutuksen oikeudet ovat rajoitetut, kunnes lennonopettajakelpuutuksen haltija on antanut vähintään 100 tuntia lennonopetusta ja sen lisäksi valvonut vähintään 25 oppilaan yksinlentoa. Rajoitukset poistetaan, kun edellä mainitut vaatimukset on täytetty ja valvova lennonopettaja on antanut puoltavan lausuntonsa.

2. Rajoitettu kelpuutus oikeuttaa antamaan tarkoitusta varten hyväksytyn lennonopettajan valvonnassa

Hakeminen

 

Voit jättää hakemuksen osoitteeseen info@blueskies.fi. Tämän jälkeen sovimme ajan arviointilennolle. Hyväksytyn arviointilennon jälkeen voit aloittaa kurssin. Tarvittaessa voimme auttaa sinua pääsyvaatimusten täyttämisessä. Ota yhteyttä! 

Lennonopettaja-

kelpuutus FI(A)

Lennonopettajakelpuutuksen haltijalla on oikeus antaa lennonopetustaPPL(A) yksityislentäjän lupakirjaa sekä yksimoottoristen lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutuksia sekä yölentokelpuutusta varten. Opettajakokemuksen karttuessa ja lisäkoulutuksella voi saada oikeuden opettaa myös muita lupakirjoja ja kelpuutuksia. Lennonopettajakurssin päämääränä on antaa lennonopettajaoppilaalle riittävä koulutus teoria- ja lennonopetuksen antamiseen niin, että hän kykenee antamaan opetusta yksityis- ja ansiolentäjän lupakirjaa, yksimoottorisen lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutusta ja mahdollista yölentokelpuutusta varten.

 

Koulutuksen tavoitteet

 

FI(A)-kelpuutuksen myöntämiseksi lennonopettajaoppilaan taitotason on oltava riittävä lento-oppilaan kouluttamiseen yksityislentäjän lupakirjaan vaadittavalle tasolle. Tämän saavuttamiseksi:

1. Lennonopettajaoppilaan tekniset tiedot päivitetään ja tuodaan ajan tasalle;
2. Lennonopettajaoppilas koulutetaan opettamaan sekä teoriaoppitunneilla että lentoharjoituksissa;
3. Varmistetaan, että lennonopettajaoppilaan oma lentotaito on riittävän korkealla tasolla;
4. Lennonopettajaoppilaalle opetetaan opettamisen perusperiaatteet ja niiden soveltaminen PPL-tasolla.

 

Erityistä huomiota kiinnitetään erilaisiin inhimillisiin tekijöihin opetustilanteissa lentokoneessa ja luokkaympäristössä. Kurssilla painotetaan myös opettajan asemaa roolimallina ja omien asenteiden ja käytöstapojen vaikutusta lentoturvallisuuteen.

Pääsyvaatimukset

 

Opettajakelpuutuksen hakijan on oltava vähintään 18-vuotias. Viimeistään lennonopettajakelpuutusta haettaessa:

1. Hakijalla on oltava vähintään luokan 2 lääketieteellinen kelpuutus ja kielitaitotaso LP FIN tai LP ENG 4-6;

2. Hakijalla on oltava vähintään ansiolentäjän lupakirja CPL(A) tai, jos hakijalla on yksityislentäjän lupakirja PPL(A), vähintään 200 tunnin lentokokemus, josta vähintään 150 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;

3. Hakijan on oltava täyttänyt ansiolentäjän teoriakoulutusvaatimukset, paitsi jos kyseessä on FI(A)-kelpuutuksella ainoastaan LAPL(A)-lupakirjaa varten annettava opetus;

4. Hakijan on oltava lentänyt yksimoottorisilla mäntämoottorilentokoneilla vähintään 30 tuntia, joista vähintään viisi tuntia niiden kuuden kuukauden kuluessa, jotka edeltävät arviointilentoa;

5. Hakijan on oltava saanut vähintään 10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta enintään viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT:llä tai lentosimulaattorilla;

6. Hakijalla on oltava vähintään 20 tunnin matkalentokokemus ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien vähintään 540 kilometrin (300 nm) pituinen lento, jonka aikana on tehty lasku pysähtymiseen asti kahdelle eri lentopaikalle; ja

7. Hakijan on oltava läpäissyt erityinen arviointilento kurssille hyväksymistä varten enintään 6 kuukautta ennen kurssin alkua. Arviointilennon tarkoituksena on selvittää, ovatko hakijan taidot riittävät kurssin suorittamiseen. Arviointilennon suorittaa lennonopettajakouluttajamme.

  

Teoriakurssi

 

Teoriakurssi käsittää 125 oppituntia (60 min/tunti) koostuen seuraavista aiheista:

1. Oppimisprosessi
2. Opettamisprosessi
3. Koulutuksen periaatteet
4. Opetusmenetelmät
5. Oppilaan arvostelu ja kokeet
6. Koulutusohjelman kehittäminen
7. Ihmisen suorituskyky ja rajoituksen lennonopetuksen kannalta
8. Lentokoneen järjestelmävikojen ja – häiriöiden simulointiin lennon aikana liittyvät vaarat
9. Koulutuksen hallinto

 

Kurssin läsnäolovaatimus on 100%. Kurssi kestää vähintään 4 viikkoa ja se on suoritettava kokonaisuudessaan vuoden kuluessa aloittamispäivämäärästä.

 

Lentokoulutus

 

Lennonopettajakurssilla lentokoulutus painottuu PPL(A)-kurssilla suoritettavien lentoharjoitusten opettamiseen ja briiffaamiseen. Vähimmäislentoaika on 30 tuntia. Koulutuksen aikana lennonopettajaoppilas istuu sillä paikalla, jolla lennonopettaja normaalisti istuu. Hyväksytyn kurssin päätteeksi lennonopettajaoppilas suorittaa lentokokeen Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin tarkastuslentäjälle.

 

Lennonopettajakelpuutuksen rajoittaminen

 

1. Kelpuutuksen oikeudet ovat rajoitetut, kunnes lennonopettajakelpuutuksen haltija on antanut vähintään 100 tuntia lennonopetusta ja sen lisäksi valvonut vähintään 25 oppilaan yksinlentoa. Rajoitukset poistetaan, kun edellä mainitut vaatimukset on täytetty ja valvova lennonopettaja on antanut puoltavan lausuntonsa.

2. Rajoitettu kelpuutus oikeuttaa antamaan tarkoitusta varten hyväksytyn lennonopettajan valvonnassa

Hakeminen

 

Voit jättää hakemuksen osoitteeseen info@blueskies.fi. Tämän jälkeen sovimme ajan arviointilennolle. Hyväksytyn arviointilennon jälkeen voit aloittaa kurssin. Tarvittaessa voimme auttaa sinua pääsyvaatimusten täyttämisessä. Ota yhteyttä! 

Haku FI(A) -lennonopettajakoulutukseen

Keskustele kanssamme

Ota meihin yhteyttä – olemme täällä sinua varten ja vastaamme mielellämme sinua kiinnostaviin kysymyksiin. Henkilökuntamme on valmiina palvelemaan sinua.

CB-IR

Training

 

Mahdollistaa lentämisen VMC olosuhteita huonomissa keleissä, kuten pilven sisällä ja huonossa näkyvyydessä.

Lue lisää

Vesilento-

kelpuutus

SEP(sea)

Oikeuttaa toimimaan päällikkönä yksimoottorisissa mäntämoottorikäyttöisissä vesilentokoneissa.

Lue lisää

Ansiolentäjän

lupakirja CPL(A)

 

Ansiolentäjän lupakirja (Commercial Pilot License CPL) oikeuttaa ilmailuun ansiotarkoituksessa.

Lue lisää

BSA Logo.