Yksityis­lentäjän lupakirja PPL(A)

Yksityislentäjän lupakirja PPL(A) (Private Pilot Licence Aeroplanes) oikeuttaa haltijansa toimimaan lentokoneen päällikkönä yksityislentotoiminnassa. Suoritettu PPL(A) -kurssi mahdollistaa lentämisen yksimoottorisilla mäntämoottorilla sekä maalaskutelineellä varustetuilla tyyppihyväksytyillä ja experimental -luokan lentokoneilla. Tämä tarkoittaa siis lähes kaikkia yleisimpiä yleisilmailussa käytettäviä lentokoneita.

PPL(A)-lentolupakirjan suorittamisen jälkeen lentäjä voi kehittää itseään erilaisilla kelpuutuksilla. Esimerkiksi yölentokelpuutus NF (Night Flying) oikeuttaa lentämisen yöllä, vesilentokelpuutus SEP (Sea) (Single Engine Piston Sea) lentämisen vesitasoilla ja mittarilentokelpuutus IR(A) (Instrument Rating Aeroplanes) lentämisen huonossa näkyvyydessä.

Yleiset vaatimukset

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n määräykset Part-FCL (lupakirjat ja kelpuutukset) sekä Part-MED (lääketieteelliset vaatimukset) määrittelevät yksityislentäjän lupakirjaa PPL(A) varten asetetut vaatimukset. Lupakirjan myöntämisen edellytyksenä on vähintään toisen luokan lääketieteellinen kelpoisuustodistus joka edellyttää ilmailulääkärin tarkastusta.

Lainsäädännöllistä ikärajaa PPL(A) -kurssin aloittamiselle ei varsinaisesti ole, mutta ensimmäistä yksinlentoa suoritettaessa on oltava vähintään 16-vuotias, ja lupakirjaa haettaessa vähintään 17 vuotta täyttänyt. Blue Skies Aviation Oy:ssä ikäraja kurssin aloittamiselle on 15 vuotta. Alaikäisiltä vaaditaan huoltajan suostumus.

Teoriakurssi

Yksityislentäjän lupakirja PPL(A) -kurssin teoriakoulutus tarjoaa opiskelijalle tietopuolisen valmiuden toimia turvallisesti lentokoneen päällikkönä. Kurssin tavoitteena on antaa kattava yleiskuva ilmailusta, sen toimintatavoista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kurssin voi suorittaa etäopiskeluna omassa koulutusportaalissamme, jolloin noin 90 % opiskelusta tapahtuu verkon kautta juuri silloin, kun sinulle sopii.

Kurssi koostuu yhdeksästä aiheesta, käsittäen 100 teoriatuntia (60 min/tunti). Jokaisesta aiheesta suoritetaan kirjallinen koe. Kurssin lopuksi kaikki aiheet tentitään vielä ilmailuviranomaisen järjestämässä koetilaisuudessa.

PPL(A) -teoriakurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

  • Ilmailun säädökset
  • Ilma-aluksen yleistuntemus
  • Suoritusarvot ja lennonsuunnittelu
  • Ihmisen suorituskyky ja rajoitukset
  • Sääoppi
  • Lentosuunnistus
  • Lentotoiminta
  • Lennonteoria
  • Radiopuhelinliikenne

Lentokoulutus

Lentokoulutus tukee teoriakurssilla annettua opetusta, ja kurssin edetessä tietopuolisen taidon kasvaessa myös lentojen hastaavuus kasvaa. Lentämistä voi kokeilla ja koulutuksen voi aloittaa vaikka heti, mutta lentojen edetessä yksinlentovaiheeseen on hankittava lääketieteellinen kelpoisuustodistus.

PPL(A) -kurssin minimivaatimus on 45 tuntia lento-aikaa. Lento-ohjelmaan sisältyy lentokoneen hallintaa edistäviä harjoituksia, yleistä toimintaa lentopaikoilla ja eri ilmatiloissa, radiopuhelinliikennettä, suunnistusta, radiosunnistusta, perusmittarilentämistä sekä lentämistä poikkeustilanteissa. Tavoitteena on kouluttaa oppilaasta toimintavarma, turvallinen, joustava ja hyvää ilmailutapaa noudattava ilmailija.

Yksinlentovaiheessa oppilas suorittaa lento-ohjelman mukaisesti erilaisia harjoituksia yksin, opettajan valvoessa toimintaa maasta käsin. Yksinlentovaihe on erityisen tärkeä itsevarmuuden kehittämiseksi. Kurssin lopuksi lennetään lentokoe ilmailuviranomaisen valtuuttamalle tarkastuslentäjälle, jonka suosituksesta ilmailuviranomainen myöntää oppilaalle yksityislentäjän lupakirjan PPL(A).

 

Alk.

Ilmoittaudu koulutukseen tai kysy lisätietoja